Traineeprogram för akademiker 

Trainee norra Norrland - ett år med möjligheter

Planarkitekt Vanessa Nilsson Hedman och GIS-ingenjör Alexis Noakes är två av dem som deltagit i Trainee norra Norrland och efter det fick fast anställning på Örnsköldsviks kommun.

Planarkitekt Vanessa Nilsson Hedman och GIS-ingenjör Alexis Noakes är två av dem som deltagit i Traineeprogrammet och efter det fick fast anställning på Örnsköldsviks kommun.

Norra Norrlands kommuner har tillsammans skapat Trainee norra Norrland, ett program för nyexaminerade akademiker. Programmet omfattar 12 månaders anställning inom kommunal verksamhet, varav 20 procent av tiden är avsatt för kompetensutveckling. Under året är det möjligt att arbeta i annan kommun eller kommunalt bolag under tre månader, för att se bredden och mångfalden i arbetet samt vidga sitt nätverk. Traineerna ges möjlighet att använda akademiska kunskaper i praktiskt arbete och samtidigt samla nya erfarenheter inför ett framtida yrkesliv. Under pågående traineeår 17/18 har Örnsköldsviks kommun anställt en planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterades

2017-10-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anchela Signell
Personalspecialist
Örnsköldsviks kommun
0660 - 887 74
Skicka e-post