Dubbelt upp

Dubbelt upp är en satsning där Örnsköldsviks kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen gått ihop för att tydligare synliggöra det insatser som görs för unga och samtidigt utmana arbetslivet att anställa unga. Dubbelt upp innebär att för varje ungdom i åldern 16-24 år som anställs hos en privat arbetsgivare kommer Örnsköldsviks kommun att också anställa en ungdom.

Förhoppningen är att denna utmaning leder till ett intresse från arbetsgivarna i Örnsköldsvik att medverka för att vi gemensamt ska minska ungdomsarbetslösheten.

För att stötta arbetsgivarna och underlätta anställning kommer Arbetsförmedlingen att tydligare lyfta fram de arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig mot unga mellan 16-24 år. För arbetsgivare som antar utmaningen är ett deltagande ett tillfälle att etablera en förbättrad kontakt med arbetsförmedlingen för att kunna ta tillvara de möjligheter som erbjuds. Ett deltagande är också varumärkesbyggande och visar på ett socialt engagemang som bidrar till attraktivitet som arbetsgivare.

Tidsplan: Utmaningen pågår under hela 2016 med start 1/1 2016.

Kriterier: Unga 16 till och med 24 år. Anställning skall vara minst sex månader med lön.( Exempel: Trainee och ungdomsjobb.)

Exempel på arbetsplatser som anställt unga

Företag

 • Sanmina
 • rekAB
 • Café Lara
 • O’Learys
 • Westins Maskin AB
 • Trehörningsjö Kyrka
  M fl

Örnsköldsviks kommun (förvaltning/avdelning/enhet)

 • Bildningsförvaltningen
 • Välfärdsförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Konsult och service
  M fl

Är du arbetsgivare och vill vara med i utmaningen?
Då är du välkommen att kontakta:
Arbetsförmedlingen, Håkan Söderberg: 010-4873030

Är du mellan 16-24 år och vill veta mer om satsningen?
Då är du välkommen att kontakta:
Arbetsförmedlingen, Håkan Söderberg: 010-487 30 30 Örnsköldsviks kommun, Kristina Lindqvist: 0660-881 54

Sidan uppdaterades

2016-11-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jon Fransson
Utvecklingsstrateg
0708-738 748
Skicka e-post