Du är här:

Arbetsmarknadsåtgärder

Riktade arbetsmarknadsinsatser
Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Detta arbete sker bland annat genom olika arbetsmarknadsinsatser. Detta arbete är även en del i vårt arbete med att säkerställa kompetensförsörjningen för Örnsköldsviks kommun såväl som andra arbetsgivare i kommunen.

Inom kommunen kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och anställning.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommunens ordinarie verksamheter samt enhetens egna verksamheter Startpunkten och Återbruket. Verksamheterna finns under avdelning Arbetsmarknad och integration. Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv.

Målet med kommunens insatser är att de prioriterade grupperna unga medborgare (16-30 år), nyanlända, långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning, ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Sidan uppdaterades

2018-06-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Arbetsmarknadsinsatser hos kommunen som arbetsgivare

Emelie Hellström
0660-887 52
Skicka e-post

Örnsköldsviks kommun, personalavdelningen

Arbetsmarknadsinsatser via rehabilitering och praktik

Avdelningschef avdelningen för Arbetsmarknad och integration

Maria Nilsson
0660-885 44
Skicka e-post

Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen