Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Yrkespraktik för unga meriterande vid byggupphandling

 Med målet att minska antalet arbetslösa unga efterfrågar Örnsköldsviks kommun anbudsgivarens möjlighet att engagera arbetslösa ungdomar vid byggentreprenad.

Just nu pågår upphandling av entreprenörer till bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Örnsköldsviks kommun, ”Nybygget i Själevad”. Det som är speciellt med upphandlingen är att socialt ansvarstagande har fått ett särskilt fokus i förfrågningsunderlaget. Som ett led i Örnsköldsviks kommuns satsning på att minska antalet arbetslösa ungdomar ska anbudslämnare beskriva hur de kan ta emot arbetslösa ungdomar, yngre än 25 år, i projektet. I första hand handlar det om ungdomar med lämplig yrkesutbildning. I andra hand bör arbetslösa ungdomar utan yrkesutbildning få möjlighet att prova på arbetslivet och byggbranschen.

I sitt anbud ska entreprenören redogöra för hur företaget, inklusive dess underentreprenörer, uppfyller gällande branschpraxis avseende lärlingsanställda. De ska också vara redo att, utifrån skolans behov, ta emot gymnasieelever som ska ut på arbetsplatsförlagt lärande.

Därutöver ska anbudslämnaren också beskriva hur denne ytterligare kan bidra till att unga yrkesutbildade får praktisk erfarenhet eller att de som saknar lämplig utbildning får möjlighet att komma ut i arbetlivet. Anbudsgivare som erbjuder lärlingsanställningar och som tydligt visar att de kan bidra konstruktivt till satsningen på arbetslösa unga har en fördel vid värdering av anbuden och tilldelning av entreprenad.

– Det här är en bred satsning och ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med entreprenörer, fack och arbetsförmedling tillsammans kan fånga upp unga. Vissa kan få ta det första steget in i det yrke de drömt om och utbildat sig till, andra kan få en inblick som kanske leder vidare till vidare utbildning. För branschens del är det också ett sätt att lära känna och rekrytera framtida medarbetare, säger Magnus Haglund, kommundirektör och övergripande ansvarig för kommunens jobbsatsning för unga.

Bygger gemensam modell
Projektet ”Nybygget” spänner över 2,5år och omfattar många branscher inom byggsektorn, allt från markarbete till målning och VVS. När samtliga entreprenörer är upphandlade kommer kommunen att bjuda in till en träff där entreprenörer, fack, arbetsförmedling parter tillsammans arbetar fram en gemensam modell för satsningen.

– Hur många unga som kan ges möjlighet till arbete eller praktik via satsningen är svårt att säga på förhand. I dagsläget går cirka 20 unga med yrkesutbildning arbetslösa och i dagarna tar nya kullar sin examen från Örnsköldsviks gymnasium. Här har branschen en god chans att hitta välbehövlig arbetskraft, säger Michael Karlström, kommunens projektledare för ”Nybygget”.

Den första tiden ungdomen är hos entreprenören utgörs alltid av en praktikperiod så att såväl entreprenör som praktikant ska får känna sig för hur det fungerar. Under praktiktiden står entreprenören för handledning och arbetsförmedlingen ansvarar för försäkring och aktivitetsersättning till praktikanten. Om den första praktiktiden fungerar väl kan praktiken förlängas eller eventuellt övergå i anställning. Erbjudan om praktikplats ska alltid samrådas med aktuellt fackförbund.

Det är första gången som Örnsköldsviks kommun anger ungas medverkan som kriterium i samband med upphandling. Om försöket faller väl ut kan modellen komma att tillämpas vid fler tillfällen.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-06-11

 Kontakta oss

Michael Karlström
projektledare Nybygget
0660 - 884 74

Magnus Haglund
kommundirektör
0660 - 883 00