Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppsala lär sig av Örnsköldsviks landsbygdsutveckling

Besök från Uppsala kommun

Från Uppsala kommun: Mats Norrbom, Yvonne Näsström, Mimmi Skarelius Lille, Mats Eriksson, Erik Pelling, Jonathan Hermansson.

Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla landsbygden och skapa balans mellan bygd och stad har än en gång uppmärksammats och väckt intresse. Under onsdagen välkomnades en grupp från Uppsala kommun till Örnsköldsvik för ett studiebesök, med syftet att hämta inspiration och kunskap inför framtagandet av ett landsbygdsprogram.

Besökarna fick ta del av presentationer från de olika delarna i utvecklingsarbetet. Hur allt började med Landsbygdsgruppens tillkomst och deras uppdrag, bygderådets del i och syn på arbetet, landsbygdsfrågorna ur ett tillväxtperspektiv, landsbygdsstrategin, servicepunkterna och mycket mera. Dagen avslutades med ett besök vid servicepunkten i Sidensjö och Strutsfarmen.

– Det är med stolthet och glädje som vi delar med oss av våra erfarenheter och besökarna fick med sig många bra exempel på hur vi arbetat, framförallt med dialog och samverkan med ideella organisationer och företagarföreningar, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun.


Aktuelltartikel publicerad av: Gabriella Röschman

2015-08-13

 Kontakta oss

Lena Lindström
Näringslivsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post