Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tydligt förbättrat näringslivsklimat i Örnsköldsvik

Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs kartläggning över företagsklimatet i kommunerna har nu publicerats. Där framgår att Örnsköldsvik har tagit tydliga steg framåt inom samtliga områden som undersökningen omfattar.

– Vi är självklart glada att våra företag ger oss ett bättre omdöme och det visar att allt hårt jobb och alla de insatser som vi genomfört har gett resultat. Samtidigt är vi inte nöjda utan målet är utan tvekan att vara en av Sveriges mest företags-och tillväxtvänliga kommuner, säger Peter Juneblad, näringslivschef.

Svenskt Näringslivs mätning omfattar utöver det sammanfattande omdömet även företagens betyg på kommunal service, bemötande, tolkning av lagar och regler samt upphandling och konkurrens. Mätningen kan läsas i sin helhet på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats. I september släpps rankingen som visar hur Örnsköldsvik ligger till i förhållande till andra kommuner.

Sammanfattande omdöme
Diagrammet nedan visar en tidskurva över företagarnas sammanfattade omdöme utifrån enkätsvaren

Diagram företagens omdöme om företagsklimat

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-05-27

 Kontakta oss

Peter Juneblad
närigslivschef
070-225 72 15