Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tydlig klättring i rankingen av kommunens företagsklimat

Svenskt Näringsliv släppte idag sin omfattande ranking över näringslivsklimatet i de svenska kommunerna. Örnsköldsvik fortsätter de senaste tre årens positiva utveckling. Med en förbättring på hela 33 placeringar hamnar vi nu på 93:e plats bland de svenska kommunerna. I länet har även Härnösand, Sundsvall och Ånge förbättrat sina placeringar.

– Det är självklart glädjande att vi förbättrar vår placering i rankingen, kommenterar Peter Juneblad, näringslivschef Örnsköldsviks Kommun. Det är resultatet av ett långsiktigt och hårt arbete för att skapa bättre förutsättningar för vårt näringslivs utveckling. Även om det är bra att vi klättrar på rankingen och i förhållande till andra kommuner så är det ännu viktigare att vi förbättrat så gott som alla värden i förhållande till oss själva och tidigare mätningar. Inte minst gäller det attityder, dialog och service till företagen.

Nu fortsätter arbetet med att förbättra näringslivsklimatet och under hösten lanserar kommunen konceptet Företagslotsen för att underlätta för företag i tillstånds- och rådgivningsärenden. Dessutom pågår ett arbete med att ta fram är en ny kommunövergripande näringslivsplan som ytterligare sätter fokus på näringslivets förutsättningar

Med företagsklimat definieras summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Läs mer om rankingen på foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2015-09-15

 Kontakta oss

Förnamn Efternamn
Peter Juneblad
0660 - 888 71

Mer information