Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stor satsning på miljöteknik i norr

Idag går startskottet för Cleaner Growth, en långsiktig branschsatsning på innovativ miljö- och energiteknik. Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå arbetar tillsammans i satsningen för att positionera unika lösningar och kompetens på en regional, nationell och global marknad.

I Norrland finns starka branscher inom bland annat energi, skog, IT och life science* där miljörelevansen är en gemensam drivande kraft. Satsningen kommer att erbjuder företag affärsstöd, marknadsföringskanaler och möjligheter till samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att bidra till fler kommersiellt bärkraftiga produkter, växande företag och en renare tillväxt inom miljö och teknik – cleaner growth.

— Vi ser verkligen fram emot att få stötta regionens cleantech företag ut på den nationella och internationella marknaden, berättar Helena Näsström, projektledare, Örnsköldsviks kommun.

Cleaner Growth är en del av Cleantechsatsningen som pågår efter norrlandskusten och Vasa, där även Cleantech Kvarken ingår. Här kan du läsa mer om Cleantech Kvarken.

*Life science omfattar flera vetenskapsgrenar, som till exempel biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. Det är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ska leda till kunskap som ger förutsättningar att förbättra liv och hälsa; för människa, djur och natur.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-02-02

 Kontakta oss

Helena Näsström
Projektledare, Cleaner Growth
Örnsköldsviks kommun
0660 - 884 22
Skicka e-post