Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Start för Purple Flag- certifiering av kvällsekonomin

Hjärtat i staden, stadskärnan, en puls som påverkar platsens varumärke. Något att vara stolt över och något att använda för att locka fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Örnsköldsviks stadskärna är omtyckt men konkurrensen ökar och med den ökar behovet att hänga med i utvecklingen av nya metoder för att möta utmaningarna.

Ett femtiotal företrädare från Cesam, kommunen, fastighetsägare, polis, hotell, restaurang, näringsidkare m fl samlas tisdag den 27 september för upptakt av ett kommande utvecklingsarbete av kvällsekonomin för staden. Det är Svenska Stadskärnor med Inger Alfredsson och Marlene Hassel som leder utvecklingsarbetet. Hur kan vi skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid. En plats man gärna vistas på även efter klockan sjutton oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.

Arbetet pågår under ett år och går under namnet Purple flag, och nu satsar Örnsköldsvik på att bli certifierad enligt programmet hösten 2017.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2016-09-26

 Kontakta oss

Lena Lindström
Tillväxtavdelningen
070 65 19 310
Skicka e-post

Anette Forsberg
Cesam
070 280 22 20
Skicka e-post