Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Positiv utveckling med ökat antal vård- och omsorgsstuderande

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade nyligen en rapport om rekryteringsutmaningar inom vård och omsorg. Uppskattningsvis kommer 225 000 nya medarbetare att behövas inom kommuner, landsting och vård i privat regi inom en tioårsperiod.

I Örnsköldsviks kommun arbetar cirka 2 000 personer inom vård och omsorg. Några av de yrkesgrupper där rekryteringsbehovet väntas blir särskilt stort är vårdare, habiliteringsassistent och sjuksköterska. Inom vårdaryrket ligger nyrekryteringsbehovet fram till 2020, enbart på grund av pensionsavgångar, på cirka 230 medarbetare.

– Mot den bakgrunden är det mycket glädjande att vi ser en positiv utveckling av antalet sökande till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram i Örnsköldsvik. Antalet förstahandssökande har nästan dubblerats på två år. Denna höst var det 31 killar och tjejer som började sin första termin på vård- och omsorgscollege i Örnsköldsvik, säger kommunens personaldirektör Johanna Näslund.

Om den positiva utvecklingen håller i sig är ambitionen att ytterligare öka antalet klasser inom Örnsköldsviks vård- och omsorgscollege.

Vill väcka ungdomars intresse
Att fånga ungas intresse för vårdyrken är något Örnsköldviks kommun riktat in sig på under ett flertal år. En del är ”Arbetsmarkandskunskap i skolan” där elever får information om hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. Kommunikatörer håller inspirationslektioner och arbetar mot målgrupperna årskurs 8 och 9 vid grundskolan och årskurs 1 och 3 vid gymnasiet i Örnsköldsviks kommun. Satsningen är ett komplement till ordinarie studie- och yrkesvägledning.

För att ytterligare stimulera intresset erbjuds högstadieelever prao inom omsorgen och niondeklassare som söker till vård- och omsorgscollege garanteras feriearbete inom vården under tre veckor

Under praktikperioderna på vård- och omsorgscollege får ungdomarna lön. Efter det första studieåret erbjuds eleverna feriearbete inom omsorgen och då med högre lön än elever från andra program.

Marknadsför jobben
Att visa karriärmöjligheter och marknadsföra jobben är andra strategier för att säkra framtida personalförsörjning.Örnsköldviks kommun erbjuder traineeprogram där medarbetare, bland annat inom vården, får möjlighet att prova på chefs- och ledarroller.

De bästa marknadsförarna är givetvis våra många duktiga och engagerade medarbetare inom vården, säger Johanna Näslund.

Några som också bidrar till att lyfta fram några av Sveriges viktigaste jobb är Örnsköldsviks vårdambassadörer. Yrkesaktiva män och kvinnor inom vård och omsorg som informerar om sina jobb i olika sammanhang. Något vårdambassadörerna och deras kollegor ofta lyfter fram är den direkta återkoppling och det erkännande de får i det dagliga mötet med vårdtagarna.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-09-10