Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nystart för företagslotsen

Medarbetare vid Företagslotsen

Företagslotsen erbjuder kostnadsfri service till den som är, eller är på väg att bli, företagare. Med Företagslotsens nystart vill Örnsköldsviks kommun göra det enklare att starta och driva företag i kommunen.

Örnsköldsviks kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra näringslivsklimat och tjänster riktade till företagen. För att ytterligare samordna och fördjupa servicen gör kommunen nu en nystart av Företagslotsen. Från och med 30 september står Företagslotsen redo att underlätta och fungera som en väg in för företagen som är så viktiga för Örnsköldsviks utveckling.

Företagslotsen vänder sig såväl till den som står i begrepp att starta ett företag som till redan etablerade företagare. Företagaren kan få hjälp med allt från tillstånds-, mark- och lokalfrågor till kontakter med rätt personer, aktörer och myndigheter kopplade till entreprenörskap i Örnsköldsvik. Företagslotsens sammansättning ger tillgång till bred kunskap och specialistkompetens och kan utifrån företagets behov sammanföra rätt handläggare för det aktuella ärendet. Genom hela ärendet har företagaren tillgång till en egen företagslots som fungerar som kontaktperson och guide.

– Vårt mål är att ge varje företag bästa möjliga service, tydlig information samt att samordna ärenden så långt det är möjligt. Företagslotsen har en enda uppgift - att underlätta för den som driver eller vill starta företag. Och den servicen är kostnadsfri, säger Daniel Nordström, näringslivsutvecklare.

Företagslotsen i Örnsköldsvik lanserar också en ny webbplats www.ornskoldsvik.se/foretagslotsenlänk till annan webbplats där all information som är till nytta för företagare finns samlad på ett ställe.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-09-24

 Kontakta oss

Daniel Nordström, näringslivsutvecklare, kommunledningsförvaltningen  0660-883 86, 070-256 07 81.

Skicka e-post