Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miljoner till ungdomssatsning

Örnsköldsviks kommun har beviljats 7,4 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för ett projekt som syftar till att minska ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Projektet ”Plattform U” riktar sig till unga mellan 15 och 24 år som varken studerar, arbetar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. Varje ung person ska få individuellt stöd utifrån sina specifika behov för att komma närmare arbetsmarknaden, vilket oftast förutsätter att personen återupptar eller påbörjar studier. Vägen dit kan handla om allt från att få hjälp att komma upp på morgonen till praktik och studiemotiverande insatser.

Rent konkret kommer Plattform U att utgöra en fysisk mötesplats. Där ska varje ungdom erbjudas ett socialt sammanhang och en egen coach som lär känna honom eller henne och kan ge den uppmärksamhet och det stöd han eller hon behöver. Coachningen och aktiviteterna inom Plattform U kopplas till insatser från näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens egna verksamheter som till exempel Port 5, Startpunkten, Ateljén och Studio Rex.

– Redan idag görs många insatser på olika håll men genom Plattform U vill vi försäkra oss om att ingen faller mellan stolarna. Vi ska följa varenda ungdom genom hela systemet. Vid projektets slut ska alla unga mellan 15 och 24 år som riskerar att hamna utanför studier eller sysselsättning erbjudas stöd och då ska vi också ha utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för att möta denna utmaning, säger Maria Nilsson, chef för välfärdsförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration.

Plattform U blir en insats inom det kommunala aktivitetsansvaret och en kompletterande del i den kommunövergripande satsningen LiFi (lots in för individen) där kommunen samverkar med arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv. Målet är att 2018 ska andelen unga mellan 15 och 24 år som är arbetslösa vara lägre i Örnsköldsvik jämfört med riket i genomsnitt.

Plattform U beräknas starta i mars 2016 och pågå till och med december 2017. Uppskattningsvis finns idag drygt 100 ungdomar i Örnsköldsvik som kan vara aktuella för Plattform U.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-12-18

Mer information

Maria Nilsson
välfärdsförvaltningen
0660- 885 44.