Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Informationsträffar kring Älvdalarna

Under flera år har landsbygdens turism- och serviceföretag arbetat för att skapa fler besöksanledningar med möjlighet till ökade intäkter. Företagen deltar på detta sätt i Höga Kustens gemensamma utvecklingsarbete, att bli en turistdestination i internationell klass. Företagen på landsbygden har organiserat sig i nätverk utifrån kommunens älvdalsindelning.

Örnsköldsviks kommun i samverkan med företagare och företagarföreningar runt om i kommunen bjuder in till informationsträffar kring 

Besöksnäringen lyfter i Höga kusten

  • Nätra älvdal 19/5 18.30 Resturangen Kajen, Köpmanholmen
  • Gide älvdal 20/5 18.30 Kerstins Udde, Trehörningsjö
  • Mo älvdal 25/5 18.30 Mellansels fritidshus

Läs gärna mer om respektive träff i företagskalendern.


Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-05-13

 Kontakta oss

Siv Sandberg
Näringslivsutvecklare
070-346 87 20
Skicka e-post