Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Frukoststudion 29 november

Hur står det till på hjärnkontoret?

Om hälsa och psykisk ohälsa på jobbet och hur det kan kännas att hamna i psykisk sjukdom.

Allt fler människor i vår närhet påverkas av och upplever hur det kan bli när någon blir psykiskt sjuk. Det kan ta sig olika former och konsekvensen för den enskilde ser olika ut. Den här morgonen vill vi belysa utmaningarna och utvecklingen genom tre olika perspektiv:

  1. Vetenskapliga fakta. Vilka drabbas? Hur stor är förekomsten? Vilka gemensamma mönster finns?
  2. Egna upplevelser- En ung kvinna hamnar i psykos. Hur blev det så? Hur reagerar omgivningen, kamrater, arbetskompisar och familj?
  3. Möjligheten för arbetsgivare att arbeta förebyggande? Exempel och verktyg för att arbeta proaktivt.

Gäster: Mikael Sandlund, överläkare på psykiatriska kliniken NUS och lektor i medicinsk etik/professionell utveckling på läkarprogrammet, Margret Enman, ambassadör på intresseföreningen Hjärnkoll och Ulrika Sedin, Modern Mind.

Läs mer och anmäl dig på Frukoststudions websida.


Aktuelltartikel publicerad av: Victoria Säker

2017-11-16