Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dubbelt Upp - kommunen utmanar näringslivet för fler unga i jobb

Med syfte att få fler unga i jobb lanserar Örnsköldsviks kommun och Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik en gemensam utmaning, ”Dubbelt Upp”, riktad till näringslivet. Dubbelt Upp innebär att för varje ungdom i åldern 16-24 år som anställs hos en privat arbetsgivare kommer Örnsköldsviks kommun att också att anställa en ungdom.

För att stötta arbetsgivarna och underlätta anställning kommer Arbetsförmedlingen att särskilt lyfta fram de möjligheter till anställning som riktar sig mot målgruppen unga.

– I gruppen unga upp till 24 år finns i dag drygt 500 arbetssökande. För att minska ungdomsarbetslösheten måste vi samverka och gemensamt jobba för att möjligheter skapas där unga får kontakt med arbetsgivare och närmar sig arbetsmarknaden, säger Monika Krenchel, sektionschef, arbetsförmedlingen Örnsköldsvik

Arbetsgivare som antar utmaningen ger inte bara ungdomar ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. De får också möjlighet att lära känna potentiella unga medarbetare och marknadsföra sitt företag eller sin verksamhet som en intressant arbetsplats.

– Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsgivare med en mängd yrken och verksamheter. För oss innebär Dubbelt Upp ett gyllene tillfälle att visa bredden och de möjligheter som finns, inte minst med tanke på de pensionsavgångar som står för dörren. Satsningen ligger också i linje med vårt ansvar att bidra till att näringslivet i stort utvecklas och att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft, säger Magnus Haglund kommundirektör.

Satsningen Dubbelt Upp gäller arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. Anställningen ska sträcka sig över minst 6 månader. Det kan till exempel handla om traineeplats eller ungdomsjobb.

Dubbelt Upp tar sin början 1 januari 2016 och kommer att pågå hela året. Parallellt med Dubbelt Upp kommer även andra ungdomssatsningar att synliggöras för att få ett ökat fokus och en gemensam uppslutning för att minska arbetslösheten bland unga.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-11-25

 Kontakta oss

Helena Näsström, utvecklingsstrateg
0660-884 22
Skicka e-post