Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Cleantech Kvarken - nytt tillväxtprojekt

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (cirka 13 miljoner kronor).

Regionen ska positioneras som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. Avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar, fullskaliga tekniklösningar samt exportstöd är exempel på aktiviteter i projektet. I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bland annat i Afrika.

Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv.

Här kan du läsa mer om projektet

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-06-24