Du är här:

Kommunens pengar och verksamhet 2016

År 2016 använde kommunen 3 miljarder kronor
till att ordna service och tjänster för Örnsköldsviksborna.
3 miljarder kronor
är lika mycket som 3 tusen miljoner kronor.

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur pengarna ska användas.
Sedan är det medarbetarna
som jobbar i de olika förvaltningarna
som ser till att det blir
som politikerna i deras nämnd har bestämt.

Här kan du se exempel på
vad kommunens nämnder använde pengarna till
under år 2016.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen använde 190 miljoner kronor
till att leda kommunens arbete
och sköta stora uppgifter som gäller flera områden.

Kommunen har jobbat extra mycket
för att ungdomar ska ha en sysselsättning.
Alla mellan 15 och 24 år som varken jobbar
eller studerar
ska få hjälp att komma vidare.
Därför har kommunen öppnat en mötesplats
som heter Ung Utveckling.
Där får ungdomarna personligt stöd av vuxna
som lyssnar och ger tips om praktik och studier.
Där får ungdomarna också möta andra unga
och slipper sitta ensamma och sysslolösa hemma.

Fastighetsavdelningen har jobbat mycket
med att förbättra skolgårdar
och att snygga till inomhus på skolor.
Flera äldreboenden har gjorts trevligare
med nya planteringar och buskar.
I Själevad har kommunen byggt ett nytt kök
som ska laga mat till skolan och äldreboendet.

Kommunen har börjat göra en ny plan
över hur marken i staden ska användas.
Det blir till stor hjälp
för att bestämma var nya bostäder
och andra byggnader kan passa in.
Det är många som vill bygga i Örnsköldsvik.

Själevadskolans nya kök

Kommunen har byggt ett nytt kök i Själevad.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden använde 352 miljoner kronor.
Pengarna har använts till kommunens räddningstjänst
och till att sköta kommunens ansvar
för miljö och hälsa och trafik och parker.

Kommunen har infört ett ungdomskort
som gör att ungdomar som bor i Örnsköldsvik
och som är yngre än 19 år
kan åka gratis på bussarna i Örnsköldsvik

Många Örnsköldsviksbor har sökt bygglov
för att bygga nytt eller för att bygga om sitt hus.
Många har också ärenden som gäller miljön.
Kommunen har blivit bättre på att
ge ett snabbt svar när någon har enkla frågor
som handlar om till exempel miljö eller byggande.
Kommunen jobbar hårt för att ge alla
så bra hjälp som möjligt.
Ett problem är att kommunen
har svårt att hitta nya medarbetare
som kan bygg- och miljöfrågor.

Kommunens räddningstjänst fick
mer än 9 hundra larm under år 2016.
Flest larm gällde bränder och trafikolyckor.

Ungomskort

Med ungdomskortet åker Örnsköldsviks barn och unga gratis buss.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden använde 145 miljoner kronor
för att Örnsköldsviksbor och besökare
skulle ha många trevliga saker att se och göra.

Örnsköldsvik blev utsedd till Sveriges Friluftskommun 2016.
Det var för andra året i rad.
För prispengarna ordnade kommunen
en friluftsdag i Mellansel.
På Bäckfjärden plogade kommunen upp en isbana.
Många tog chansen att åka skridskor och spark
eller ta en tur med skidorna på isen.

Museet ordnade många aktiviteter för barn.
Flera bibliotek ordnade så att man kan gå dit
även på tider när det inte finns personal där.
Meröppet kallas det
och finns nu på flera orter i kommunen.

Matlagning utomhus

Matlagning över öppen eld på friluftsdagen.

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden använde 1 tusen 193 miljoner kronor
till att sköta förskola och grundskola och fritidshem
och gymnasium och vuxenutbildning

Det har blivit fler barn som behöver plats
i förskola och skola.
För att klara att ge alla plats
har kommunen skaffat tillfälliga lokaler
tills att kommunen hinner bygga nya.
Kommunen har börjat planera
för en ny förskola i Gullänget.
Ritningarna på en ny grundskola i Bredbyn
har också börjat bli klara.

Grundskolan har förbättrat sina resultat.
Kommunen har startat två nya verksamheter
som ska hjälpa barn
som behöver extra stöd för att klara sin skolgång.
Arkenskolan och Samspelsteamet
heter de verksamheterna.

Förskolan kungaskogen

Kungaskogen är en av de tillfälliga förskolor som kommunen öppnat

Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden
Omsorgsnämnden använde 1 tusen miljoner kronor
och humanistiska nämnden använde 247 miljoner kronor.
Tillsammans ansvarar de båda nämnderna
för att ge omsorg och hjälp när någon behöver det.
Det kan vara äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Det kan vara familjer eller enskilda som har det besvärligt.

Kommunen har startat en utredningshemtjänst.
De kan vara med i hemmet när någon legat på sjukhus
för att se vilket stöd personen behöver
för att klara sig i hemmet.
Utredningshemtjänsten kommer inte till alla.
Sjukhuset och kommunen bedömer tillsammans
om utredningshemtjänst kan vara en bra hjälp.

Hemtjänsten har också börjat kolla upp
så att alla som får hemtjänst
också får en särskild kontaktperson.
Det blir bra för den som behöver hjälp
eller de anhöriga
att veta vem de kan vända sig till.

Kommunen har bestämt att stänga
Mogårdens äldreboende
och Sidensjögårdens korttidsboende.
Lokalerna är gamla och slitna

Kommunen bygger ett nytt vård-och omsorgsboende
i Själevad.
Boendet får 90 nya platser
och öppnas år 2018.

Kommunen har öppnat ett nytt serviceboende
och planerar att bygga ett nytt gruppboende
för personer med funktionsnedsättningar.

Kommunen har tillsammans med Övikshem
kommit på ett sätt att hjälpa personer
som har problem att betala hyran
så att de får bättre koll på sina pengar.
Nu kan fler betala hyran
och då får de också behålla sin bostad.

Kommunen har förbättrat behandlingen
och stödet för personer som missbrukar droger.

Första spadtaget

Första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad.

Mer finns i årsredovisningen
Det här är bara en liten del
av allt det som kommunen har jobbat med.

I kommunens årsredovisning för år 2016
finns många fler uppgifter
om kommunens pengar och verksamhet.
Årsredovisningen finns på kommunens ordinarie webbplats
men är inte skriven som lättläst.

Sidan uppdaterades

2017-11-02

Sidansvarig: