Personlig hjälp

Personlig assistent

Om din funktionsnedsättning gör
att du har mycket svårt att själv 
klara av dina grundläggande behov
kan du ansöka om personlig assistent.

En personlig assistent är en person
som finns med dig
och hjälper dig med sådant
som du inte kan göra själv.

Det kan vara att tvätta dig och klä på dig
eller att hjälpa till när du ska äta.

En personlig assistent kan också hjälpa dig
om du har svårt att tala med
eller förstå andra människor.

Du kan själv vara med och välja
vem du vill ha som personlig assistent.

Kontaktperson

Du som behöver hjälp
för att komma ut och träffa andra människor
kan få en kontaktperson.

Ni träffas en gång i veckan
och gör något roligt tillsammans.

Ledsagare

Om du behöver hjälp
för att vara med  i olika fritidsaktiviteter
har du rätt till en ledsagare.

Vill du söka hjälp med personlig assistent
eller kontaktperson eller ledsagare
ska du kontakta kommunens mottagningsenhet.
Telefonnumret är 0660 - 26 51 82.

Hjälp att hålla ordning på pengar

Om du behöver hjälp
med att ta hand om dina egna pengar
eller det som du äger
kan du få hjälp av en annan person.
Den personen kallas god man, förmyndare eller förvaltare.

God man är en frivillig hjälp
som du sjäv måste godkänna att ta emot.
Men det finns också situationer där personenr
på grund av sjukdom eller psykisk störning
eller annan anledning inte kan sköta sina pengar
och ta vara på sina rättigheter.
Då kan tingsrätten besluta att den personen
ska få en förvaltare eller förmyndare.

Vill du veta mer om god man eller förvaltare och förmyndare
kan du ringa kommunens kontaktcenter på telefon 0660 - 880 00
De hjälper dig att nå överförmyndarens kansli
som sköter de här frågorna inom kommunen.Sidan uppdaterades

2018-07-04

Sidansvarig: