Du är här:

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2016

Yrkeshögskoleutbildningar är är högskoleutbildnigar
som leder till ett speciellt yrke.
Det är yrken inom speciella branscher
där det är viktigt att personalen har precis rätt kunskaper.

Yrkeshögskoleutbildningar finns på olika platser i landet.
men det är olika yrkesinriktningar på varje plats.
Det är Myndigheten för yrkeshögskolan
som bestämmer på vilken plats
man ska kunna läsa till ett speciellt yrke.

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan 
bestämt vilka yrkeshögskoleutbildningar
som ska få starta i Örnsköldsvik till hösten.
Det utbildningarna är uppräknade i listan här nedanför.
Bygglovshandläggare och byggnadsinspektör
Medicinsk fotterapeut
Kyrkomusiker
Musikmakare
Hydraulsystemtekniker
Hydraultekniker.

 

Tillbaka till aktuellt

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-01-20