Du är här:

Tider för gymnasieskolans start höstterminen 2015

Elever utanför Nolaskolan

Här nedanför kan du se
när det är skolstart vid Nolaskolans och Parskolans gymnasium.

Årskurs 1 på Nolaskolan börjar torsdag 20 augusti.
Klockan 8:10 samlas elever från alla program i Nolaskolans aula.

Årskurs 1 på Parkskolan börjar torsdag 20 augusti
Klockan 8:10 samlas elever inom samtliga nationella program
och gymnasiesärskolan i Parkskolans aula.
Klockan 13:00 samlas introduktionsprogrammens elever 
i Parkskolans aula.

Övriga årskurser på gymnasiet
och särskolans individuella program börjar fredag 21 augusti

Klockan 8:10 samlas gymnasiesärskolans individuella program
i sina lokaler.
Klockan 8:10 samlas elever på övriga program
i de lokaler som uppsatta listor hänvisar till.
Klockan10:00 börjar lektioner enligt schema för alla klasser.


Sidan uppdaterades

2015-08-07

Sidansvarig: