Du är här:

Nya regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Myndigheten Transportstyrelsen har kommit med nya bestämmelser som gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Tidigare gällde att den som har en funktionsnedsättning
som gör det svårt att själv förflytta sig till fots
eller med hjälp av olika hjälpmedel
kunde få ett parkeringstillstånd.

De nya reglerna ställer andra krav
när förmågan att ta sig fram ska bedömas.
Nu spelar det ingen roll på vilket sätt du har svårt att ta dig fram.
Det är din förmåga att förflytta dig på egen hand
med hjälp av olika hjälpmedel som till exempel rullstol
som avgör om du ska få ett parkeringstillstånd eller inte.

De nya reglerna gäller i alla kommuner i hela landet.

Har du frågor om de nya reglerna
som gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade
kan du kontakta trafikenheten på telefon 0660 – 886 79.


Sidan uppdaterades

2016-10-25

Sidansvarig: