Du är här:

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Möte om sverigefinnar 24 februari

Sverigefinnar räknas som en nationell minoritet i Sverige.
personer med sverigefinskt ursprung
har speciella rättigheter i samhället.
De ska få möjlighet att bevara sitt språk och sin kultur.

Onsdag 24 februari bjuder Örnsköldsviks kommun
in till ett möte för att samtala med sverigefinnar
om hur kommunen kan göra
för att ta tillvara den sverigefinska befolkningens intressen.

Det kan till exempel handla om möjligheter
att få använda finska inom äldreomsorgen.
Det kan gälla att barn som går i skolan och förskolan
får läsa och sjunga på finska ibland
för att bevara sitt språk och släktens traditioner

Vid mötet kommer man också att få höra
hur Sundsvalls kommun har arbetat
för att stärka sverigefinnarnas kultur och språk.

Vid mötet med sverigefinnarna i Örnsköldsvik
ska man välja medlemmar till en grupp
som kommunen kommer att fortsätta samarbeta med.
Gruppen kallas minoritetsrådet
Där kommer också personer från den samiska minoriteten
att finnas med.

Mötet om sverigefinnar hålls 24 februari
mellan klockan 18:30 och 20:30.
Mötet är på Kom In på Fabriksgatan 10 i Örnsköldsvik. 

Alla intresserade är välkomna.
Du behöver inte anmäla dig i förväg.

 

Åter till aktuellt

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-02-22