Du är här:

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Möte om samefrågor 18 februari

Samerna är en folkgrupp som levt i Sverige
under mycket lång tid.
Det är viktigt att deras rättigheter och kultur tas tillvara.
Därför bjuder kommunen nu in samer
och ett andra intresserade
till ett möte där man kan samtala om frågor
som är viktiga för den samiska befolkningen i Örnsköldsvik.

Mötet är på torsdag 18 februari.
Mötet börjar klockan 18:00 och slutar ungefär klockan 21:00.
Mötet är i stadshuset Kronan
som ligger på Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik.

Vid mötet visas en film som handlar om samernas liv.
Vid mötet ska man också välja personer
som ska vara med i en grupp
som kommunen kommer att fortsätta samarbeta med.
Gruppen kallas minoritetsrådet.
I minoritetsrådet kommer det också att finnas medlemmar
som representerar den finska befolkningen i Örnsköldsvik.

Åter till aktuellt

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-02-15