Du är här:

Många är nöjda med hemtjänst och äldreboende

Varje år jämför myndigheten Socialstyrelsen
hur äldreomsorgen fungerar i Sverige.
De tar fram siffror som visar hur det ser ut
i de olika kommunerna i landet.

Årets rapport visar att de som har hemtjänst i Örnsköldsvik
är mer nöjda med bemötande och trygghet
inom hemtjänsten
om man jämför med landet i genomsnitt.
En sak som har förbättrats mycket i Örnsköldsvik
är att nu behöver inte den som har hemtjänst
möta lika många hemtjänstpersonal som tidigare.
Förut kunde den som har hemtjänst
möta 15 olika personal
under en period av två veckor.
Nu behöver de bara möta 8 personal på samma tid.

Nästan hälften av de som har hemtjänst i Örnsköldsvik
skulle vilja ha mer att säga till om när det gäller hemtjänsten.
De tycker också att hemtjänsten har för lite tid.
Kommunens chef för hemtjänsten säger att
i år ska kommunen bli bättre på att fråga
de som har hemtjänst
vad de vill ha hjälp med
och se till att de får tillräckligt med tid.

De som bor på kommunens äldreboenden
har blivit mer nöjda med sitt boende
jämfört med tidigare.
De uppskattar kontakten med personalen.
De känner sig trygga och väl bemötta.
Maten och aktiviteter på boendet
är också sådant som fungerar bättre i Örnsköldsvik
om man jämför med landet i genomsnitt.

Däremot är de som bor på kommunens äldreboenden
mindre nöjda med boendemiljön.
Därför kommer kommunen under detta år
att undersöka miljön på alla boenden
för att sedan kunna göra det mer trivsamt.


Sidan uppdaterades

2016-04-06

Sidansvarig: