Du är här:

Grundskolan bland de 100 bästa i landet

Varje år jämför organisationen Sveriges Kommuner och Landsting
resultaten vid landets alla grundskolor.
Årets mätning visar att grundskolan i Örnsköldsvik
tillhör de 100 bästa i landet.
I Örnsköldsvik når 8 av 10 elever kunskapsmålen i alla ämnen
när de går ut årskurs 9.

Om man jämför med övriga landet är det fler elever i Örnsköldsvik
som är behöriga att söka till gymnasieskolans teoretiska program.
I Örnsköldsvik är drygt 8 av 10 elever behöriga till de teoretiska programmen.
Teorietiska program är till exempel naturvetenskapsprogrammet
och samhällsvetenskapliga programmet.
Nästan 9 av 10 elever är behöriga att söka till yrkesprogram på gymnasiet.

Många elever som har ett annat modersmål än svenska
läser svenska som andraspråk i skolan.
Hälften av de som läser svenska som andraspråk i årskurs 6
klarar målen för ämnet.
Det är sämre resultat om man jämför med landet i genomsnitt.

I Örnsköldsvik har drygt 9 av 10 grundskolelärare en pedagogisk högskoleutbildning.
Det är bättre jämfört med genomsnittet för landet.

Eleverna har också fått ge sin syn på skolan.
Så gott som alla elever i årskurs 5 är positiva till skolan.
De upplever att de får hjälp av läraren
när de behöver.
De tycker också att det vet vad som krävs av dem.

I årskurs 8 är 3 av 4 elever positiva till skolan.
Eleverna i årskurs 8 är mindre säkra på
vad som krävs för att nå målen.
De skulle vilja veta mer om hur det går för dem i skolan.

Kommunens bildnigsförvaltning ska nu titta närmare på resutaten
för att se vilka förbättringar som behöver göras.


Sidan uppdaterades

2016-04-25

Sidansvarig: