Du är här:

Dåligt badvatten vid Idbybadet

Skylt med information om bakterier vid Idbybadet

Kommunen har tagit prover på vattnet
vid Idbyns badplats i Örnsköldsvik.
Proverna visar att det finns ohälsosamma bakterier i vattnet.
Bakterierna gör att det inte är bra att bada i vattnet
Hundar och andra djur bör inte heller svälja vattnet.

Kommunen har satt upp skyltar vid badplatsen.
På skyltarna står det att man bör undvika att bada
vid Idbybadet tillsvidare.

Kommunen kommer att ta nya prover
för att se om bakterierna försvinner
och om vattnet blir bättre senare.

Sidan uppdaterades

2016-08-01

Sidansvarig: