Du är här:

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggtrafik och buller i Själevad

I slutet av januari börjar kommunen bygga
ett nytt vård- och omsorgsboende i Själevad.
Ett vård- och omsorgsboende är ett boende
för äldre och andra som behöver bo där det finns personal
som kan ge vård och omsorg hela dygnet.

Det nya vård- och omsorgsboendet
ska stå mellan Rosenborgs servicehus
och Prästbordets vård- och omsorgsboende.

Det blir mer trafik under byggtiden
När bygget startar
kommer traktorer och lastbilar och grävmaskiner
och andra stora fordon att börja köra till och från bygget
Det blir mer trafik på Hampnäsvägen och Prästsundsgatan
på sträckan mellan hälsocentralen och bron över Moälven.

När du kör på vägen genom Själevad
är det bra om du är extra försiktig.
Du behöver se dig för
ifall stora fordon kör ut på vägen från bygget.
Du behöver tänka på att det är många barn
som rör sig på vägen runt Själevadskolan.
Det är också många som går till fots
på väg till hälsocentralen och kiosken och servicehuset.

Det kan bullra i området
Innan kommunen kan börja bygga det nya boendet
behöver delar av Rosenborg rivas
för att ge plats för det nya huset.

När rivningen börjar
får de som bor i området nära bygget
räkna med att det kan bullra.
Rivningsjobbet börjar i slutet av januari.
Kommunen räknar med att det kan ta mellan 4 och 6 veckor
innan all rivning är klar.
Rivningsjobbet kommer att göras på dagtid
mellan klockan 7 på morgonen och klockan 16 på eftermiddagen.

2018 ska nybygget vara klart
Kommunen hoppas att de som bor i Själevads centrum
eller som kör igenom området
ska ha förståelse för att det kan bli störningar under byggtiden.
Det nya vård- och omsorgsboendet ska vara klart år 2018.

 

Tillbaka till startsidan

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-01-21