Du är här:

Allt fler elever tar examen från gymnasiet

Organisationen Sveriges kommuner och landsting
har undersökt hur det går för eleverna
i landets gymnasieskor.

Undersökningen visar att allt fler av eleverna i Örnsköldsvik
klarar att ta gymnasieexamen inom tre år.
Våren år 2015 tog 8 av 10 gymnasielever elever
som läst vid kommunens gymnasium examen.
Det är bättre än år 2014.
Då tog 7 av 10 elever gymnasieexamen.

Det är också fler som har de betyg som krävs
för att söka till högskola efter gymnasiet.

Gymnasiechefen som heter Lotta Nygren
tror att de goda resultaten
beror på att eleverna fått ett bra stöd
och att både lärare och elever
har gjort fina insatser i skolan.

Sidan uppdaterades

2016-09-08

Sidansvarig: