Du är här:

Kulturhus

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Under 2017 och en bit in på 2018 pågår en fördjupad utredning och förprojektering kring ett kulturhus i Örnsköldsvik. Var med på resan mot att göra Örnsköldsvik till en attraktivare, öppnare, kreativare och mer innovationsrik plats genom att skapa ett kulturellt nav, en lägereld i staden, för människor att samlas kring.

Bredd, attraktivitet och tillgänglighet är ord som beskriver visionen om ett kulturhus. Grunden för arbetet är de åsikter och ideér som framkom under de fyra workshops som hölls under hösten 2016, samt det som framkom i lokalbehovsutredningen. Dialoger förs med föreningar, intresserade enskilda invånare, ungdomar, företagare, kommunala verksamheter och regionala aktörer.

I nuläget är ingenting klart eller spikat, det kan bli ett förslag om nybyggnation, det kan bli ett förslag om renovering av befintliga lokaler eller kanske en utbyggnad. Frågan om hur verksamheten i ett kulturhus skulle kunna organiseras och ägas utreds också. Projektgruppen utreder frågan och i det arbetet kommer dialog att föras med alla berörda parter.

En del i utredningen är att genom en praktisk förstudie pröva Sliperiet som ett kulturhus för unga, för att fördjupa kunskapen om ungas behov i ett kulturhus.
Läs mer om Sliperiet och verksamheten här.

Nyhetsbrev

Vill du få nyhetsbreven direkt i e-posten? Anmäl din e-postadress här.

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 700 000kr till en fördjupad utredning och förprojektering om ett kulturhus i Örnsköldsvik. En arbetsgrupp och styrgrupp har bildats och det finns en politisk referensgrupp, då det här är ett arbete som involverar och påverkar hela kommunen finns de olika förvaltningarna representerade.

Utredningen förväntas vara klar i början på 2018 sedan är det upp till politikerna att fatta beslut.

Har du tankar eller funderingar? Tveka inte att höra av dig via formuläret nedan eller kontakta oss direkt. Dina åsikter är värdefulla för oss i arbetet.

Vill du träffa oss?
Till förmån för unga kreatörers möjlighet att visa upp sin konst på Sliperiet har det tidigare projektkontoret i Sliperiets lokaler omvandlats till en utställningsyta. Hör av dig på telefon eller via e-post om du vill ses, så bokar vi in en träff.

Dela med dig av dina tankar och synpunkter om hur du vill att ett kulturhus ska vara
Jag vill gärna bli kontaktad via (frivilligt)
User information


Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

Vision

Ett kulturhus ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus.

I ett kulturhus ska människors behov av att utöva, arrangera och uppleva ha en naturlig plats, kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen.

 Kontakta oss

Jenny Ramkrans
Projketsamordnare
0660-885 58
Skicka e-post

Sandra Johansson
Kulturutvecklare
070-33 82 977
Skicka e-post

Bettan Edberg
Kulturstrateg
0660-883 64
070-226 06 32
Skicka e-post