Du är här:

Regnbågsveckan vecka 47

En viktig del i Örnsköldsviks utveckling är arbetet för en öppen, jämlik och jämställd kommun. Att arbeta för en fördomsfri miljö i Örnsköldsvik där homo-, hetero-, bisexuella samt trans- och queerpersoner personer accepteras på lika villkor och där vi ser människan bakom varje individ, i ett öppet samhälle som inte är slutet och fördomsfullt.

I mer än tio år har vi i Örnsköldsvik samarbetat för att under en vecka särskilt lyfta HBTQ-frågor runt om i kommunen. Kommunen samordnar och sammanställer aktiviteter som sker under veckan kopplat till öppenhet och allas lika värde.

Regnbågsmärkning och Glädjeteatern >>

Program 2017 >>

Sidan uppdaterades

2017-09-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg
073-275 10 86
Skicka e-post