Du är här:

Tillgänglighet och mångfald

Örnsköldsvik ska vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett kulturell och etnisk bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels att vara ett föredöme som arbetsgivare, dels att genom sina verksamheter främja integration och en fungerande mångfald i samhället.

Mångfald handlar dessutom om att ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hösten 2015 blev delar av kommunledningsförvaltningens verksamheter HBTQ-cetertifierade av RFSL.

Sidan uppdaterades

2017-10-03

Sidansvarig: