Ute ska bli det nya inne på Sörliden 

Skiss mötesplats Sörliden

Skissen visar exempel på hur utemiljön på Sörliden ska utvecklas med fler mötesplatser och ökat utrymme för lek och spontan aktivitet.

Sörliden ska få en mer inbjudande utemiljö där det blir naturligt att mötas över en fika i det gröna, hitta en ny skejtkompis eller kasta sig in i ett spontant bollspel. Kommunen och Övikshem rustar området i samråd med de boende.

I närheten av den befintliga lekplatsen på Sörbyvägen, i mitten av området, bygger Övikshem en mötesplats och utökar samtidigt lekplatsen med aktiviteter för flera åldrar. Här kommer det att finnas möjlighet att spela basket och fotboll, klättra och ta sig över hinder. Det blir även sitt- och grillplatser samt en utescen.

– Vi vill skapa en inkluderande möteplats där våra hyresgäster kan träffas och ha roligt. Vår ambition har varit att engagera de boende och samarbetet med Sörliden-Valla samverkansförening har fungerat väldigt bra, säger Maria Ölund, förvaltare på Övikshem.

Området kring dagens grusplan omvandlas till en spontanidrottsplats. Där ordnar kommunen bland annat bollplaner och frisbee-korgar, hinderbana och klätterlek, cykelstig och en speciell bana, ”pumptrack”, för kickbike, bmx och skejt. Utöver aktivitetsytorna blir det också plats för social samvaro samt mer grönska och ny belysning. Spontanidrottsplatsen får namnet Trippeltrixparken efter en tävling som vanns av Sörlidenskolans klass 1b.

Omkring hundra elever från Sörlidenskolan har fått följa med på promenader och berätta vad de skulle vilja göra i området.

– Vi delade upp barnen i separata grupper för pojkar och flickor och olika åldrar för att alla skulle ha möjlighet att göra sin röst hörd. Önskemålen skiftade både beroende på ålder och kön, berättar Cecilia Ek landskapsarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Även skolgården ska bli grönare, tryggare och roligare.
 
– I kommunens satsning på utemiljöer vid skolor och förskolor är det nu Sörlidenskolans tur. Nya gungor, planteringar och sittplatser är något av det som ordnas, säger verksamhetsutvecklare Anna Pettersson.

Byggena beräknas komma igång under sensommaren. Den totala kostnaden beräknas till drygt 5 miljoner kronor, varav Boverket bidrar med 1,7 miljoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-07-31

 Kontakta oss

Nolaskogs redaktion
Skicka e-post 

eller ring kontaktcenter
0660 - 888 00

Mer information