Skyltar

För skyltar gäller ett speciellt grafiskt uttryck med en övre bård. Se nedan. Kommunens logotyp ska vara väl synlig och användas på rätt sätt (Se sidan om kommunens logotyp). Verksamhetens namn ska också framgå tydligt. Som skyltteckensnitt rekommenderas Gotham Condensed. Tänk på att skylten kan förses med olika färger. Se Färger grafiskt element

Exempel skylt

Sidan uppdaterades

2012-12-03

Sidansvarig: