Grafiskt element

De grafiska elementen är det ramverk som håller ihop den grafiska profilen.

Information (text eller något annat) får inte läggas i profilbårderna.

Skyltar har ett eget grafiskt uttryck

Skyltar är ett undantag från regeln med bårder i övre och nedre kant. Se Skyltar.

Olika färger kan användas

Den gröna färgen är primärfärgen för kommunen. Färgen kan dock bytas ut beroende på trycksakens/annonsens karaktär. Det är viktigt att färgerna överensstämmer med den grundfärgskala som tagits fram. Det finns sex sekundärfärger.

För vidare information om färger

Sidan uppdaterades

2013-04-03

Sidansvarig: