Framtidsforum 23 mars 2017

Ditt tillfälle att vara med och tycka till om vad som är viktigt för Örnsköldsviks framtid och utveckling!

 

Starta filmen nedan för att se webbsändningen från Framtidsforum i efterhand.

Vad är Framtidsforum?

I mars 2017 bjöd Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik, in till det allra första av de årligt återkommande Framtidsforum. Framtidsforum är ett stort och öppet mötesformat dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid och utveckling är välkomna. Vi möts i samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid.

Temat för Fram tidsforum 2017 är "Mål för Örnsköldsviks utveckling" 

I Framtidsforum kan du som privatperson eller företrädare för en organisation vara med och ge inspel kring frågor du tycker är viktiga. Under kvällen får du ta del av inspirerande föredrag, goda exempel och 2017 års omvärldsanalys för platsen Örnsköldsvik. Du som vill kan även välja att delta vid workshops för att utveckla idéer med andra.

Syftet med Framtidsforum är att en gång per år samla inspel från medborgare och organisationer som Partnerskapet sedan tar med sig när de ger riktningen för det operativa arbetet med Världsklass Örnsköldsvik.


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 mars klockan 23.00.

Sidan uppdaterades

2017-03-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post