Framtidsforum 22 mars 2018

Framtidsforum är ditt tillfälle att vara med och tycka till om vad som är viktigt för Örnsköldsviks framtid och utveckling. En gång per år bjuder Partnerskapetöppnas i nytt fönster för Världsklass Örnsköldsvik in allmänheten till ett forum med ett tema för utveckling.

Välkommen till årets Framtidsforum, 22 mars 2018, med temat Örnsköldsvik som kreativ plats. Först till kvarn gäller då det är ett begränsat antal som ryms i lokalen. Alla är välkomna! Anmäl dig här.

Nytt för i år är att vi även kommer att ha parallella framtidsforum-möten ute i bygderna som sker i samarbete med Bygdsam på respektive ort. Alla träffar kommer att knytas samman genom videokonferens under kvällen.
Anmäl dig till Framtidsforum på landsbygden här.

Vi bjuder på fika under kvällen!

DATUM: 22 mars 2018
TID: Kl 18:00-21:00
PLATS: Stadshuset Kronan, Kempesalen

Program i Kronan

Inledning 
Vanja Östman, Tillväxtchef på Örnsköldsviks kommun och kvällens konferencier hälsar välkommen.

Mål och Vision för Örnsköldsvik
Glenn Nordlund och Anna-Britta  Åkerlind hälsar välkommen, tillsammans med delar av Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, och berättar om vad partnerskapet är och varför man bjuder in till Framtidsforum. Här får vi också veta mer om varför man valt temat Kreativa Örnsköldsvik för denna kväll. Partnerskapet visar visionen för Örnsköldsvik år 2030 och berättar om vilka strategiska områden som man pekat ut för 2018.

Omvärldstrender och utmaningar för Örnsköldsviks framtid
Johan Eklund, utvecklingsstrateg Örnsköldsviks kommun presenterar för första gången huvuddragen i den nya omvärldsanalysen för 2018/2019. Vilka trender påverkar Örnsköldsviks möjligheter till utveckling och vilka utmaningar måste vi ta oss an tillsammans?

Örnsköldsvik - en kreativ plats, med Andreas Carlsson, Ulla Sjöström  och Lars Winter
Här får vi veta mer om den spännande utvecklingen inom dessa båda styrkeområden. Varför det görs och vad det bär med sig för effekter. Andreas Carlsson och Ulla Sjöström  berättar om den spännande musikbranschutvecklingen som sker i Örnsköldsvik. Lars Winter ger en bild av klusterutvecklingen och framtidsambitionerna på Domsjö utvecklingsområde.

Valbara seminarier och workshops 
Här kan du som deltagare välja att lyssna på ett seminarium eller delta aktivt och diskutera vid en workshop:

Seminarium 1: Från idé till verklighet 
Tre exempel på idéer som förverkligats med gemensamma krafter för Örnsköldsvik, i Örnsköldsvik

Seminarium 2:  Örnsköldsviks utmaningar  
Fördjupad beskrivning av de utmaningar som framkommit i den nya omvärldsanalysen för Örnsköldsvik 2018/2019
Johan Eklund

Seminarium 3:  Så fungerar Världsklass Örnsköldsvik – platsens gemensamma utvecklingsarbete 
Varför är Världsklass Örnsköldsvik viktigt för vår fortsatta utveckling? Beskrivning av hur arbetet är organiserat och hur man kan bli delaktig. Vilket stöd kan man få genom idéslussen och vilka är kriterierna för medfinansiering?
Frida Knutsson

Workshop 4:  Hur kan vi möta Örnsköldsviks utmaningar? 
Här möts deltagare från Framtidsforum i en kreativ workshop där vi diskuterar och mejslar fram förslag på målområden som kan hjälpa oss som plats att nå visionen för år 2030.

Hallå bygden!
Kvällens moderator leder videosamtal med de parallella Framtidsforums-träffarna som sker ute i bygderna. Vad har de diskuterat under kvällen? Vad ser de är viktigt för Örnsköldsviks fortsatta utveckling?

Hur möter vi framtidens utmaningar?
Hur kan vi möta Örnsköldsviks utmaningar tillsammans? Vilka idéer kom fram under kvällens workshop?

Genom mentometeromröstningar på webben kan deltagare på plats och på distans vara med och ge sin bild av vad som är viktigt för Örnsköldsviks fortsatta utveckling. Tillsammans reflekterar vi kring de frågor som lyfts.

Framtidsforum avslutas för detta år
Avslutande ord från Glenn och Anna-Britta tillsammans med  delar av övriga Partnerskapet.

Ändringar i programmet kan förekomma.

Sidan uppdaterades

2018-01-31

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post