Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling

Gruppbild på hela partnerskapet

Främre fr.v: Magnus Haglund, Anna-Britta Åkerlind, Sofia Olsson, Magnus Hallberg, Peder Sundström, Madelene Sundberg. Bakre raden: Agneta Alenius Madsen, David Wahlén, Vanja Östman, Glenn Nordlund, Anita Edlund, Hans Hallin. Saknas på bilden gör Ragnhild Backman och Ann Strandberg

Partnerskapet är den form för samtal och samverkan som kommunens politiska ledning har bjudit in till. Det innebär ett handslag på att kommun, näringsliv, föreningar och offentliga organisationer utvecklar Örnsköldsvik tillsammans.

Syftet med gruppen är att föra ett strategiskt samtal om platsens framtid och långsiktiga utveckling för att ge riktning till det operativa arbetet. Partnerskapet leds gemensamt av kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind (C).

Gruppen består av 13 personer och möts fyra gånger per år. En gång per år bjuder partnerskapet in allmänheten till Framtidsforum för en bredare dialog om Örnsköldsviks framtid.

Partnerskapes vision för Örnsköldsviks framtid:

”Vi bygger bäst tillsammans!
2030 är Örnsköldsvik ett nav med stark utveckling. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro.”

 

Hur tillsätts partnerskapet?

Partnerskapets deltagare tillsätts i en öppen process där organisationer i Örnsköldsvik får föreslå representanter från de sfärer som bedöms viktiga för Örnsköldsviks utveckling. Det är sedan kommunalrådet och oppositionsrådet som gemensamt bestämmer vilka av de nominerade som ska ingå i partnerskapet.

Antalet deltagare är begränsat vilket gör att det är extra viktigt att skapa bredd i gruppen och tillföra olika perspektiv i arbetet. Som deltagare i Partnerskapet representerar man inte en organisation, bransch eller tillhörighet, utan en hel sfär. Ett exempel är att Örnsköldsviks industrigrupp och Handelskammaren nominerat personer som ska representera större exporterande företag i Örnsköldsvik.

Partnerskapet har inte något formellt beslutsmandat för Världsklass ekonomi och verksamhetsledning. Men ger riktning för sådana beslut som tas i enlighet med kommunens delegationsordning. Eftersom arbetet bygger på att utveckla platsen tillsammans, finns grupperingar med representation från platsen Örnsköldsvik med i arbetet på alla nivåer, i partnerskapet, i den operativa ledningen och i varje enskilt projekt och satsning.

Nuvarande deltagare i Partnerskapet

Sidan uppdaterades

2017-05-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind
Oppositionsråd
Skicka e-post