2017 Första halvåret med Världsklass Örnsköldsvik

Efter första halvan av 2017 kan Världsklass Örnsköldsvik blicka tillbaka på en vår som bjöd på premiär för Framtidsforum och en vision för den fortsatta utvecklingen, presenterad av Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling.

En ny omvärldsanalys presenterades med några mindre justeringar av de utmaningar som ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och utgör grunden för prioritering av satsningar och resurser.

Nya ansökningar kommer ständigt in via Idéslussen och medfinansiering har beviljats till flera projekt som på olika sätt möter Örnsköldsviks utmaningar och bidrar till platsens utveckling.

 

Medfinansierade projekt och satsningar

Under första halvan av 2017 har Världsklass Örnsköldsvik beviljat medfinansiering till nio nya projekt och förstudier som möter Örnsköldsviks utmaningar. Det innebär att vi idag har närmare 30 projekt och satsningar i gång där Världsklass Örnsköldsvik på något sätt bidrar som möjliggörare. Bakom dessa projekt står mer än 40 organisationer och runt dessa finns ytterligare aktörer och organisationer som på något sätt är eller har varit engagerade i att driva projekten. Utöver detta har ett antal frågor och ansökningar kommit in som inte gått vidare till medfinansiering.

Presentationer av pågående projekt och satsningar som är igång.

 

Världsklass Örnsköldsviks första Framtidsforum

I mars bjöd Världsklass Örnsköldsvik för första gången in till Framtidsforum. Närmare 100 engagerade deltagare kom till stadshuset Kronan där de fick vara aktiva i workshops och seminarier. Kvällen bjöd även på uppdaterad information från Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, som bland annat presenterade sin vision för den fortsatta utvecklingen:

”Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett nav med stark utveckling. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro”

Under kvällen presenterade vi även omvärldsanalysen för Örnsköldsvik för 2017/2018. Den identifierar nio samhällsutmaningar som Örnsköldsvik som plats står inför och är en samlande beskrivning för olika aktörer att kunna använda i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Omvärldsanalysen har skapats genom processinriktade möten i olika konstellationer med aktörer från Örnsköldsvik och kompletterats med externa rapporter och analyser från både offentliga och privata organisationer.

Omvärldsanalysen 2017/2018
Framtidsforum

 

Örnsköldsviks platsvarumärke

Örnsköldsviks gemensamma varumärkesplattform med tillhörande verktyg och kanaler finns nu att klar att använda för Örnsköldsviksbor som vill marknadsföra sin hemkommun. Världsklass Örnsköldsvik har funnits med i arbetet med att samla in underlag, såväl lokalt som nationellt, via enkätundersökningar och workshops.

En digital verktygslåda med formuleringar, platssymbolen, texter, presentera med mera hittar du på varumarket.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-06-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Mer information