Skicka in din idé till Idéslussen

Via Världsklass Örnsköldsviks idésluss kan du hitta partners att genomföra idén med. Världsklass Örnsköldsvik kan ge stöd under idéutvecklingen med sikte på Örnsköldsviks utmaningar samt hitta medfinansiering till projekt och satsningar som möter platsens utmaningar.

Välkommen att skicka in din idé! Använd formuläret nedan.Ta i beaktande att de idéer som skickas in kommer att bli offentliga handingar.

Är det nån av punkterna som är svår att svara på just nu? Det gör inget. Svara så gott du kan, så hjälper vi dig att komma vidare.

Beslut om medfinansiering tas varje månad under våren 2018.


Beskriv den aktivitet/det projekt ni vill genomföra och vilken målgrupp ni vänder er till.

Beskriv vilka ni är som samverkar för att anta utmaningen och genomföra idén

Ange när ni vill starta och under hur lång tid ni beräknar att aktiviteten/projektet pågår

Beskriv vilka resurser ni behöver för att genomföra era aktiviteter och hur ni ska finansiera detta. Världsklass Örnsköldsvik utgår från att medfinansiera med max 50 %. För ideella aktörer kan tid räknas som medfinansiering
Vilken utmaning antar ni?
Multiple selection


Vill du komplettera med ytterligare handlingar, kan du maila dessa till Världsklass Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades

2018-01-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post