Vallatrappan

Vallatrappan är ett pilotprojekt som pågår under hösten 2017, inspirerat av Yallatrappan i Malmö. Målet är att projektet ska leda till en ny verksamhet där utlandsfödda kan lösa språknyckeln genom att träna svenska och arbeta praktiskt.

Initiativet kommer från Sonja Nordlund hos utbildningsföretaget Hermods i Örnsköldsvik. Med i projektet finns även Arbetsförmedlingen och Valla-Sörliden Samverkansförening. Målgruppen för projektet är kvinnor och män som varit i Sverige i minst två år men som fortfarande kämpar med det svenska språket.

Målet är att pilotprojektet i februari 2018 ska övergå till ett projekt med stöd från EU och kommunen, och från och med 2019 vara en verksamhet som står på egna ben.

Världsklass Örnsköldsvik ger stöd till pilotprojektet i form av processledning. Projektet möter utmaningen Tillvarata ny befolkning.

 

Studiebesök Yalla Trappan Malmö

Sidan uppdaterades

2017-09-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sonja Nordlund
Hermods
Skicka e-post