Ulvö kulturella besöksnäring

Projektet Ulvö kulturella besöksnäring ska testa en affärsutvecklingsmodell och samfinansieringsform för utveckling av kulturella besöksmål till självfinansierande näringsverksamhet.Om modellen fungerar som avsett kommer den kunna användas som mall för att "kickstarta" andra liknande verksamheter och vara en pilot i Västernorrland och utanför länet.

Projektet förväntas leda till att Ulvö Kapellag på egen hand kan driva Ulvö Museum vidare efter tre säsonger, utan större behov av offentlig finansiering. Projektet pågår under tre säsonger och ska lyfta fram Ulvörarnas kulturarv som attraktiva värden för besökare och som resurs för en växande besöksnäring.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar projektet utifrån utmaningen Utveckla ett attraktivt utbud.

Sidan uppdaterades

2017-02-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tom Sahlén
Skicka e-post