Starta-eget-kurs på lätt svenska

Nyföretagarcentrum, Företagarna och Coompanion Västernorrland vill tillsammans testa en lokal pilotverksamhet med starta-eget-kurs på lätt svenska. Den primära målgruppen är personer som inte har svenska som modersmål och syftet är att förmå fler nysvenskar att starta eget, oberoende av affärsidé, samt ta vara på entreprenörerna bland dem.

Även om motivationen att starta och driva företag ofta är hög hos nyanlända är kunskapen om de villkor som gäller i Sverige för att starta och driva företag inte alltid så stor. Projektet ska därför fokusera på språk, kunskap om affärskultur, mentorskap och nätverk för att öka kunskapen och därmed möjligheterna för fler nysvenskar att starta eget.

Pilotprojektet kommer att genomföras under 2017-2018 och möter utmaningen "Tillvarata ny befolkning".

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Claudia Häggström
Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik
070- 606 04 46
Skicka e-post