Samhällsentreprenörskap på landsbygden

Nätra Hembygdsförening genomför tillsammans med ett flertal lokala organisationer och intressenter en förstudie kring samhällsentreprenörskap på landsbygden. Förstudiens syfte är att ta fram en modell för samhällsentreprenörskap på landsbygden som är anpassad för ett lokalt engagemang. Särskilt fokus ligger på Nätradalens förutsättningar och framtagande av ett förslag på organisationsmodell. Modellen i förstudien ska kunna fungera som förebild för andra landsbygdsområden.

Genom förstudien kommer man att titta på hur individens olika behov ser ut, samhällets behov och marknadens behov i relation till en ny lokal verksamhet. Målbilden för en ny lokal verksamhet är att nå de människor som av olika anledningar har svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Förstudien kommer att genomföras under 2017-2018 och möter bland annat utmaningarna "Hitta rätt kompetens för framtidens jobb" och "Utveckla ett attraktivt utbud".

 

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tommy Thelin
Nätra Hembygdsförening
0660 - 22 30 97, 070-205 73 55
Skicka e-post