Medflyttandeservice

För att skapa goda förutsättningar för lyckosam kompetensförsörjning har Destination Jobb, tillsammans med sina medlemsföretag och ett antal bemanningsföretag, utvecklat en medflyttandeservice för företag i Örnsköldsviks kommun.

Tjänsten innehåller olika sätt att stötta och vara ett bollplank för den medflyttande vid en extern rekrytering och målet är att skapa goda förutsättningar för lyckosam kompetensförsörjning i Örnsköldsviks kommun. Tjänsten består av tre nivåer där den rekryterande arbetsgivaren väljer vilken nivå de önskar. Nivå ett är kostnadsfritt för Destainations Jobbs medlemmar och innebär ett vägledande samtal med Destination Jobb för den medflyttande. Den medflyttande får information om Örnsköldsvik och den lokala arbetsmarknaden utifrån personens bakgrund och intressen. I nivå två och tre finns möjlighet att köpa till 3 respektive 10 coachingsamtal hos ett rekryteringsföretag knutet till medflyttandeservice.

Under hösten 2017 har arbetet med medflyttandeservice fokuserat på att skapa rutiner och en stabil grund för fortsatt arbete. Förutom samverkansmöten med rekryteringsföretagen Adecco, Manpower och Kornboden har Destination Jobb även träffat sin första klient som genom medflyttandeservice kommit i kontakt med arbetsgivare i Örnsköldsvik. Från januari 2018 kommer medflyttandeservice drivas med full kraft för att underlätta för medlemmarna att göra framgångsrika rekryteringar.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar arbetet under 2017, utifrån utmaningen Hitta rätt kompetens.

Sidan uppdaterades

2017-11-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kristin Hägglund
Destination Jobb
076-308 80 80
Skicka e-post