Årets stadskärna 2018 - förarbete

Cesam i Örnsköldsvik har ännu en gång ansökt om att bli Årets stadskärna. Siktet är inställt på 2018 och satsningen har inneburit att alla krafter mobiliserats för att förbättra Örnsköldsviks stadskärna ytterligare. Fokus har under 2017 varit på samverkan, att gemensamma krafter gör skillnad.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade den produktion av foto och film som ingår i satsningen, med syfte att materialet kommer att kunna användas för fler ändamål inom utvecklingsarbetet.

 

Sidan uppdaterades

2018-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anette Forsberg
Centrumledare, Cesam
Skicka e-post

Lena Lindström
Näringslivsutvecklare, bygd & stad
0660-884 12
Skicka e-post