Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Starta eget kurs på lätt svenska

Nyföretagarcentrum, Företagarna och Coompanion Västernorrland vill tillsammans testa en lokal pilotverksamhet med starta-eget-kurs på lätt svenska. Den primära målgruppen är personer som inte har svenska som modersmål och syftet är att förmå fler nysvenskar att starta eget, oberoende av affärsidé, samt ta vara på entreprenörerna bland dem. Projektet ska fokusera på språk, kunskap om affärskultur, mentorskap och nätverk för att öka kunskapen och därmed möjligheterna för fler nysvenskar att starta eget.

Pilotprojektet kommer att genomföras under 2017-2018 och möter utmaningen "Tillvarata ny befolkning".

Läs mer om projektet.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-05-25