Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya mål för Örnsköldsviks utveckling

Utifrån de inspel som lyftes från deltagarna vid Framtidsforum 2017 samt utifrån Örnsköldsviks omvärldsanalys, har Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling slagit fast fem mål för Örnsköldsviks fortsatta utveckling. Målen är; ökad framtidstro, fler och lönsammare företag, ett mer inkluderande samhälle, en plats för mer kreativitet samt mer klimatsmart. Läs mer om målen här.öppnas i nytt fönster

Målen kommer att följas upp årligen genom ett antal mått och mätpunkter. Dessa ger sammantaget en signal om hur Örnsköldsviks utveckling fortskrider. Måtten presenteras i december 2017 och kommer att relatera till utvecklingen nationellt inom en rad områden.

Syftet med målen är att hjälpa oss att ta gemensamt sikte för att uppnå den vision som finns för platsen. Men också att på ett övergripande plan kunna följa Örnsköldsviks utveckling.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2017-10-13

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind
Oppositionsråd
Skicka e-post