Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förstudie kring Höga Kusten entré nord

Grundsunda Framtidsgrupp-Bygdsam ska tillsammans med ett antal lokala organisationer och intressenter göra en förstudie kring Grundsundas förutsättningar och utvecklingsmöjligheter gällande besöksnäringen. Syftet är att kraftsamla bygdens engagemang genom att öka medvetandet samt identifiera och kartlägga befintligt utbud gällande service, besöksmål, infrastruktur och vandringsleder. Detta för att på bästa sätt kunna paketera erbjudanden och upplevelser och komplettera övriga Höga Kustens utbud.

Förstudien kommer att genomföras under 2018 och möter bland annat utmaningarna "Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap" och "Utveckla ett attraktivt utbud."


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-05-25