Du är här:

Världsklass Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik utvecklar vi vår plats tillsammans. Världsklass Örnsköldsvik är platsens utvecklingsarbete där kommun, näringsliv, föreningar och andra offentliga organisationer samverkar för att hitta lösningar på Örnsköldsviks utmaningar. Det är inte ett projekt utan en långsiktig utvecklingsprocess som syftar till att skapa utveckling och tillväxt. Arbetet fokuserar inte enbart på stadskärnan utan hela den geografiska kommunen.

När vi agerar tillsammas med gemensam kraft är allt möjligt. Därför är Världsklass Örnsköldsvik ett utmaningsdrivet utvecklingsarbete. Det innebär att vi utgår ifrån platsens gemensamma samhällsutmaningar och låter dem ge gemensam riktning för hur vi driver platsens utveckling framåt. Platsens utmaningar utpekas i den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som årligen tas fram och uppdateras.

Namnet Världsklass står för en strävan att alltid vilja mer, sikta ännu lite högre och gemensamt fortsätta anta utmaningarna för platsens utveckling. Arbetet genomsyras av bred delaktighet, medskapande och mångfald. Alla som vill vara med och agera för att möta utmaningarna är välkomna att vara med i Världsklass Örnsköldsvik. Mer information om hur det kan gå till finns under Idéslussen.


Sidan uppdaterades:

2016-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post  

Mer information

Vill du veta mer?
Du som vill veta mer om och följa utvecklingsarbetet, kan göra det via våra kanaler som är hemsidan och facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi håller löpande öppna informationsträffar, workshops och nätverksträffar m.m. för alla som vill veta mer om utvecklingsarbetet och som är eller vill bli engagerade.

Vill du boka en informationsträff till en ledningsgrupp eller liknande kontaktar du Frida Knutsson.

 

Folder utmaningarna

Besöksadress

Tillväxtavdelningen
Kronanhuset
Järnvägsgatan 6
891 33 Örnsköldsvik