Du är här:

Vi gör Örnsköldsvik


Örnsköldsvik är vår gemensamma plats – och därmed också vår gemensamma möjlighet. Arbetet för att driva på utvecklingen i hela kommunen går under namnet Världsklass Örnsköldsvik. Det är en ständigt pågående process där vi tillsammans; näringsliv, föreningsliv kommun och andra offentliga aktörer, antar utmaningar, hittar lösningar och skapar tillväxt.

Genom Örnsköldsviks omvärldsanalys vet vi vilka utmaningar som påverkar platsens möjligheter till utveckling. Vi har också bestämt oss för att anta dem inom ramen för Världsklass. Nu är det upp till oss själva att lyckas. Därför vill vi inspirera dig, ditt företag, din förening eller organisation att komma med i arbetet framåt.

Välkommen med din skaparkraft, din energi och dina idéer!

I kalendern finns information om träffar och aktiviteter som berör utvecklingsarbetet
Läs mer här.

Här hittar du det senaste om var som händer inom Världsklass Örnsköldsvik.
Läs mer här.

Genom ideslussen får du hjälp att utveckla dina idéer så att de får genomförandekraft.
Läs mer här.

Följ Världsklass Örnsköldsvik på facebook
Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidsforum är ditt tillfälle att vara med och tycka till om vad som är viktigt för Örnsköldsviks framtid och utveckling. Läs mer

Här kan du hitta såväl pågående som redan genomförda projekt och satsningar inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik
Läs mer här.