Du är här:

Ansökan om Vindbonus

Vindbonus är en frivillig ersättning som kan betalas ut av vindkraftsbolagen för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden.

Vindbonusen utgör en liten del av den samlade intäkten för den el som vindkraftverken producerar. Varje enskilt bolag beslutar själva hur mycket de vill avsätta till en vindbonus.

Trattberget/Skallberget

För närområdet till VindIn ABs vindkraftspark på Trattberget/Skallberget delas varje år ut vindbonus till olika föreningar och verksamheter inom Solbergsområdet. Bolaget har i ”Policy Vindbonus för VindIn AB – Vindpark Trattberget/Skallberget i Örnsköldsvik”PDF och i "Karta"PDF angett ändamål och geografiskt område för vilket Vindbonus kan utgå.  

Ansökan
VindIn AB har uppdragit till Örnsköldsviks kommun att administrera hanteringen av Vindbonus i enlighet med Policy för Vindbonus och Karta.

Ansökningsblankett för Vindbonusmedel.PDF

Ansökningstiden pågår från 1 mars 2018 fram till sista ansökningsdag 30 april 2018.

Utdelning av Vindbonus kommer sker under Juni 2018.

Sidan uppdaterades

2018-03-27

Sidansvarig: